Calendar Girls Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Phát hiện sự khác biệt giữa các hình ảnh cả năm dài. Cố gắng không để bị phân tâm bởi tất cả các phụ nữ đáng yêu, xin vui lòng. Đây là kinh doanh nghiêm trọng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsGuessing CalendarGirls