تقویم عیار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

دختران و تقویم همیشه لباس پوشیدن و تحت تاثیر قرار دادن. این مدل باید هیچ تفاوتی ندارد. قرار داده مهارت های مد خود به خوبی استفاده و ساخت این مدل بعدی مدل بالا جهان برای تقویم. دان تی 'از آن لذت ببرید در حالی که شما انجام که همه کارهای سخت را فراموش کرده ام!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolModelFashionGirlStyleDressDress UpGirlyCalendarCutie