Caillou چرخش پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

ترتیب صحیح قطعات به شکل تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsAnimalCaillouRotate