راننده تاکسی درایور شدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اگر شما لذت بردن از بازی بازی های رانندگی، پس از آن این بازی را به بازی رایگان Arcade.com که شما را به خوبی ممکن است دوست است! تاکسی قدیمی است همیشه آماده است در زمان وارد در وجود از آب و هوای ابری و اختلالات در خیابان. رانندگی ماشین، آسیب اتومبیل های دیگر و منفجر کردن بمب. عجله در سرعت کامل فقط جلوگیری از چرخش وارونه در غیر این صورت شما مجبور خواهد بود دوباره به تصویب سطح.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingCollecting CabbyExtremeDriver