Nút Cut Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   25 28.57% with 7 votes

Gạch bỏ tất cả các nút và điểm số tai. Bạn chỉ có thể vượt qua chúng trên mặt phẳng. Chơi như instrusted ở dưới cùng của trò chơi. Have Fun!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleButton