Bướm chuối Cupcake Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   183 85.71% with 21 votes

Chúng tôi đã làm một trò chơi nấu ăn ban đầu được gọi là bướm chuối cupcake. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con bướm trong một cupcake? Nếu không kiểm tra này ra và làm cho hoàn hảo của riêng bạn bướm Banna cupcake.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodCookingGirlsButterflyBananaCupcake