Burger Cát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hướng dẫn con mèo một cách an toàn cho bánh mì kẹp thịt ngon trong thời điểm này và nhấp vào game giải đố. Tránh các bẫy và sử dụng các công cụ của bạn một cách khôn ngoan, món ngon đang chờ đợi!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để đặt các công cụ của bạn để hướng dẫn con mèo để burger

Skill Logic PuzzleBurger