اسم حیوان دست اموز شوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی از راه دور است، هدف از این بازی است برای بدست آوردن بیشترین فاصله را با کمک از ارتقاء که در مغازه ها هستند، گرفتن سکه ها و نقاط سود و پول در حالی که بازی آن است که شما می توانید استفاده کنید برای به روز رسانی

کنترل بازی:
استفاده از موس در بازی.

Shooting Animal Aiming ActionBunny