مسابقه پر از دست انداز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آماده برای سوار پر از دست انداز ... بازی تکنفره و یا چند نفره باز کردن سطوح جدید و باز کردن ماشین های جدید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو و نوار فضا برای نیترو و مطبوعات P برای مکث.

DrivingRacingStuntsTruckGirlsBumpyRacer