Bulda در دندانپزشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Bulda دایره وار حرکت کردن بسیار محافظ و دوست داشتنی و نیز مادر خوانده از Kristoff و Sven است. به طور معمول Bulda است بسیار شاد و پر از شادی دایره وار حرکت کردن، اما به تازگی او تا به برخی از مشکلات حفره که برنده 'تی ناپدید می شوند. در حال حاضر شانس خود را برای ایستادن و انجام کار درست، پس لطفا کمک دوست عزیز ما!

کنترل بازی:
در بازی

Animal Girl Surgery Bulda Dentist