بلستر ساختمان 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بمب محل و ابزار به انفجار ساختمان برای روشن شدن مناطق قرمز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

BombBuildingBlaster