Lỗi Hunter - Tỷ lệ sống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Bạn đang Bug Hunter. Nó 's công việc của bạn để tiêu diệt đột biến lỗi nguy hiểm. Diệt côn trùng và kiếm được tiền. Mua vũ khí mới và nâng cấp.

Điều khiển:
W, A, S, D / phím mũi tên - Di chuyển
Q, E / Delete, kết thúc chính -. Vũ khí
R / Page Down -. Lại.

ShootingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesGunsHunterSurvival