hộp lỗi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

mục tiêu chính của trò chơi này là để cho ngói phát hành. bạn cần suy nghĩ cẩn thận để tìm cách giải phóng nó.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Thinking