Bubbleletters משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לפוצץ את הבועות על ידי יצירת מילים רבות ככל שתוכל לפני שנגמר מטר הבועה! קישור יצירות תוססת שלך להבקיע אפילו יותר!

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleWordsLettersAndroid DefaultBubbleletters