Bubbleletters بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پاپ حباب های ایجاد عنوان بسیاری از کلمات که شما می توانید قبل از متر حباب اجرا می شود! پیوند خلاقیت شامپانی خود را به گل حتی بیشتر!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleWordsLettersAndroid DefaultBubbleletters