Bong bóng Tower Quốc phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phiên bản mới của bong bóng Tower Quốc phòng có 30 cấp độ. Hiện có hơn 30 loại bong bóng, 5 loại tháp trong trò chơi. Bắt đầu ngay lập tức để loại bỏ tất cả các bong bóng! hãy nhớ rằng để cho đi một bong bóng có nghĩa là mất một cuộc sống. Giết bong bóng để có được tiền nhiều hơn G. Trò chơi kết thúc khi không có trái cuộc sống.

Điều khiển:

Đặt tháp đúng nơi với một chiến lược để tấn công các bong bóng nhất.

StrategyDefenseDefendTower