حباب برج دفاع 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نسخه جدید از حباب برج دفاع دارای 30 سطح است. بیش از 30 نوع از حباب، 5 نوع برج ها در این بازی وجود دارد. شروع به سمت راست دور برای از بین بردن تمام حباب ها! لطفا به یاد داشته باشید که رها یک حباب به معنای از دست دادن یک زندگی. کشتن حباب برای گرفتن سکه های بیشتر G. این بازی بیش از زمانی که هیچ زندگی سمت چپ وجود دارد.

کنترل بازی:

برج به جای حق با استراتژی حمله حباب قرار دهید

StrategyDefenseDefendTower