Bubble Shooter 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   28931 90.31% with 320 votes

Đây là một trò chơi Bubble Shooter tuyệt vời với rất nhiều cấp độ, mà là tuyệt vời. Mọi cấp độ thứ tư có đến một loại Buble và làm cho các trò chơi khó khăn hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBubblesAndroid DefaultShooter