حباب تیرانداز 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   28931 90.31% with 320 votes

این یک حباب تیرانداز بازی بزرگ با بسیاری از سطوح، که شگفت انگیز است. هر سطح چهارم وجود دارد می آید یکی دیگر از نوع buble و بازی سخت تر می سازد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBubblesAndroid DefaultShooter