حباب خرگوش 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   145 73.68% with 19 votes

بمب همه.

کنترل بازی:
P1: با استفاده از AD به حرکت، W به پرش، فضای به P2 حباب: استفاده ← → به حرکت ↑ پرش، NUMPADZERO به حباب

AdventureActionBombPlatformsBubblesAnimalRabbit