Bong bóng Mix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   125 70.59% with 17 votes

Kết hợp của 5 trò chơi bong bóng khác nhau: một game bắn súng, spinner, phù hợp với 3, kết nối và trò chơi biến hình trước khi tất cả các cấp các hướng dẫn được hiển thị.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingBallBubblesMatching Android