Bong bóng Jumper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Khởi động từ bong bóng để bong bóng và thu thập như nhiều ngôi sao như bạn có thể! Một khi bạn lấy tất cả các ngôi sao có sẵn, bạn 'll phải nhảy ra trước khi bong bóng của bạn sẽ xuất hiện. Robot này ít có thể 't tồn tại dưới nước, vì vậy don' t rơi vào đại dương. Nhưng tên lửa đẩy của bạn sẽ cung cấp cho đủ một động lực để nhảy lên một bong bóng nổi và ở lại nổi! Xem ra cho bong bóng đặc biệt bởi vì họ có thể bật mà không cần cảnh báo!

Điều khiển:
Sử dụng A và D để di chuyển xung quanh các bong bóng và trong không khí. Giữ W để tính tiền và phát hành để khởi động.

ActionBubbleJumper