آدامس بادکنکی شاهزاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2712 69.23% with 39 votes

حباب شاهزاده خانم صمغ ها به زودی حباب آدامس ملکه، که در میان مردم پری عنوان محترم اعتبار و امتیاز تبدیل خواهد شد. لباس تا این شاهزاده خانم پری برای یک شب از در توپ پری خود را با گرز و تاج یا کلاه در امیدوار است که او تخم ریزی 'برخی از پری پسر زیبا به عنوان یک شاهزاده به دست آورید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق عمق دفاع حریف، جناحین شناور، مو، و گزینه های لوازم جانبی.

FunnyBubblePrincess