حباب سنگهای شکار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شلیک یک حباب و اتصال 3 یا بیشتر حباب از همان رنگ به آنها پشت سر هم.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingShoot 'em UpMatching FaerieAndroid BubbleGemsHunt