Brutal Racing 2010 Nitro Nghiện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Bắt đầu sự nghiệp và cuộc đua vòng mới theo dõi từng cố gắng để có được thời gian lap tốt nhất và hoàn thiện ở vị trí đầu tiên. Tham gia các góc vừa phải và tăng cường sẽ giúp thời gian và cơ hội đến trong vị trí đầu tiên của bạn!

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để lái xe,
X - Đẩy mạnh chính
Shift -. Để nghỉ tay.

DrivingRacingObstacleCollecting Brutal2010NitroAddiction