وحشیانه مسابقه 2010 نیترو اعتیاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

شروع دور جدید حرفه ای و نژاد هر آهنگ در تلاش برای بدست آوردن بهترین زمان دامان و در پایان در وهله اول. با توجه به گوشه درست و مناسب و افزایش زمان و شانس آینده در وهله اول شما را کمک خواهد کرد!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای رانندگی،
X - برای افزایش شیفت کلیدی انجمن - برای استراحت دست.

DrivingRacingObstacleCollecting Brutal2010NitroAddiction