بریتنی Birt: مراقبت از حیوان خانگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

بریتنی Birt فقط یک کار در یک فروشگاه نظافت حیوانات! آن س 'جای بسیار خوبی برای او به کار از او را دوست دارد حیوانات، و آنها او را دوست دارم! به محض این که او 'انجام نظافت آنها، او آنها را آموزش می دهد که چگونه به او پرداخت، به طوری که صاحبان آنها فقط می توانید به آنها بگویید که به Birt ها' مراقبت از پت و لازم نیست که نگران باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و کشیدن حیوانات خانگی اطراف برای هر نوع مراقبت از آنها نیاز دارید.

KidsAnimalsGirlPetsManageManagementAnimalBrittanyBirtCare