Mang hệ Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp ông già Noel để mang lại hạnh phúc nhất Giáng sinh tràn đầy niềm vui cho tất cả chúng ta. Nó có thể là một chút khó khăn nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Bạn có những gì nó cần, Mang hệ Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ tất cả mọi người!

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Snow Quizz Christmas