من را ستاره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک پسر و یک دختر در یک درخت، AHM، تراس نشستن و تماشای آسمان پرستاره شد. و سپس به طور ناگهانی، یکی از ستاره ها در آسمان منفجر شد و افتاد روی زمین. پسر می خواهد برای اثبات عشق خود را به دختر بنابراین او تصمیم گرفت تا آن را به عنوان یک ماموریت بازیابی تمام قطعات ستاره. شما می توانید تصور کنید که چقدر عاشقانه این پسر است!

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD پرش به: فضا تغییر گرانش: S راه اندازی مجدد: R

Action