Mang lại nhớ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Hướng dẫn này người ngoài hành tinh màu hồng dễ thương đến đích của mình.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingMouse SkillAndroid BringHome