לבנים בחלל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

לכוון את הלבנים שלך מהקצוות למרכז: אתה צריך שתיים רק כדי להפוך משחק. אבל זה ISN לא קל, חבר שלי. לבנים רבים ... רבים, לבנים רבים. וזמן אינסופי ללנפץ!

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMatching Android BricksSpace