Sáng Sandwich Shop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Làm cho bánh mì họ yêu cầu bạn và phục vụ họ. Hãy nhớ rằng bạn phải chiên giăm bông và trứng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillGirlFoodTiming Food ServingGirlsBreakfastSandwichShop