صبحانه ساندویچ فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ساندویچ آنها شما را برای درخواست و خدمت به آنها. به یاد داشته باشید که شما باید سرخ ژامبون و تخم مرغ.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlFoodTiming Food ServingGirlsBreakfastSandwichShop