Trái cây ăn sáng Burrito Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Đôi khi tôi cần phải ăn một cái gì đó đặc biệt cho bữa ăn sáng và tôi nấu ăn một số loại trái cây bữa ăn sáng ngon burritos. Chơi trò chơi này để biết làm thế nào để nấu ăn những burritos tươi.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi

FruitFoodCookingGirlsBreakfastFruitsBurrito