صبحانه میوه ها Burrito بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

گاهی اوقات من نیاز به خوردن چیز خاصی برای صبحانه و من طبخ برخی از میوه صبحانه خوشمزه burritos. بازی این بازی به می دانم که چگونه به طبخ این burritos تازه.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به بازی

FruitFoodCookingGirlsBreakfastFruitsBurrito