شکستن لامپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

شوت کردن توپ با گل همانطور که آشکار است برای شکستن لامپ در هر سطح. در سطح بعد، سیستم عامل را راه خود را به لامپ بلوک، پیدا کردن یک راه در اطراف آنها.

کنترل بازی:
، با استفاده از کلید ماوس را به هدف توپ و تنظیم قدرت ضربه، دورتر ماوس از توپ قوی تر شات. شکستن لامپ.

ShootingLightCanonAndroid BreakLamp