برزیل کارناوال لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

کارناوال آغاز شده است. لباس این دختر برزیلی زرق و برق دار در به رژه NA rua. با فشار دکمه سمت چپ ماوس به کشیدن لباس و مکمل از انتخاب شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsBrazilCarnivalCostumes