سرباز شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سرباز شجاع خود را در ماموریت است. هدف او این است که دفاع
از ساختمان این پایگاه ارتش است. ساقه تمام دشمنان به آنها را بکشند.
مسلح استخدام و craftman در army.Upgrade شما است سلاح های خود را
در فروشگاه و استفاده از آنها را عاقلانه. سازمان دیده بان نوار سلامت خود و
ارتقاء آن بعد از هر سطح.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای شلیک کنید. Z برای نارنجک. P برای مکث.

FightingShootingActionDefenseBraveSoldier