پادشاهان شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

آتش فلش عظیم از طریق سازه های چوبی برش و علت آنها را به سقوط در اهداف خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBraveKings