پسر شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

این بسیار آسان است برای دریافت در یک شهر بزرگ را از دست داده است، به خصوص اگر شما به دنبال یک زن سبک و جلف کوچک ناز! دو مرحله و شما در یک مکان ناشناخته در میان غریبه ها هستند. چه کاری باید انجام دهید؟ چه کسی با شما تماس؟ پسر شجاع، البته! او به شما عجله در سه چرخه طوفان خود و بازگرداندن عدالت!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان X (تعویض دنده) Z (کلیدهای Ctrl)

BikeArcadeDrivingBrave