Bratz trận đấu lên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   03

Bratz đấu Up là một loại hình trò chơi đố phát triển bởi games2gather.com. Trong trò chơi này, bạn muốn sắp xếp các mảnh hình ảnh xáo trộn trong thứ tự đúng. Mỗi cấp độ có 3 hình ảnh của Bratz được xáo trộn trong miếng và trộn lẫn với nhau. Match-up (sắp xếp) chúng theo thứ tự ngay trong thời gian thời gian để di chuyển cấp thêm và có được điểm số tối đa. Có vui chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlMatching GirlsBratz