برتز کیک کوکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این تولد Sashas و دوستان او Cloe و یاسمین و بقیه برتز ساخت یک کیک خوشمزه کوکی خود را. ببینید اگر شما می تواند کمک به خوشمزه ترین کیک کوکی برای نگهداری اطلاعات استفاده آنها را تا کنون.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlCookingAndroid GirlsBratzCookieCake