Brainzilla بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

بازی به عنوان یک مغز غول پیکر شناور و نابود کردن همه چیز. جهش به ارتقاء قابلیت های مخرب خود را.

کنترل بازی:
کلید های WASD و یا Arrow به حرکت
ماوس ها به حمله
فضایی ها به رها کردن بمب

Shooting Army Aiming ActionBrainzilla