Thông minh Halloween Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nó 's thời gian để kiểm tra bộ nhớ của bạn! Ghi nhớ các đối tượng Halloween sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải và click vào các mục trong cùng một thứ tự mà không làm cho một sai lầm duy nhất. Nếu bạn dùng bậy một nhấp chuột, bạn sẽ mất các trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

PuzzleMemory HalloweenBrainy