جراحی مغز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

همه ما می دانیم که برای انجام یک عمل جراحی است که آسان نیست. در این بازی عمل جراحی، ماموریت خود را برای نجات جان این مرد 'است. یکی از سخت ترین اعمال جراحی جراحی مغز است، زیرا اگر شما را به کوچکترین اشتباه این مرد خواهد مرد. تمام مراحل چرا که "این تنها راه برای او را نجات دهد و ثابت کند که شما یک دکتر بزرگ هستند از نزدیک دنبال کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Surgery Brain