اسپا مغز 7 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Unscramble عناوین این فیلم کلاسیک با تایپ کردن یا کلیک کردن بر روی حروف. شما باید 3 دقیقه یا 3 اشتباهات. نکات در دسترس هستند، اما آنها 'شما هزینه.

کنترل بازی:
استفاده از صفحه کلید و یا موس را به ارتباط برقرار.

PuzzleWordsGuessing Brain