شیمی مغز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   25 28.57% with 7 votes

در این بازی عمل جراحی جدید ماموریت خود را برای مراقبت از این دختر فقیر به خاطر اینکه درد وحشتناک در مغز او. او در کابینه خود آمد شکایت از سردرد وحشتناک است. شما باید او را بررسی و ببینیم که چه چیزی او را به علت سردرد خود است. برای انجام این کار، شما باید تمام مراحل به منظور دنبال کنید. در ابتدا شما باید اندازه گیری تنفس او، درجه حرارت او و تنش جمجمه او. بعد از اینکه 'ام انجام داده است که، شما باید از عمل جراحی شروع! کنترل: عملکرد مغز بیمار خود را با ابزارهای خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Brain Chemistry