بسته بندی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بسته بندی یک بازی سرگرم کننده استراتژی است که در آن شما نیاز به نگه داشتن جعبه رنگ زوج در یک مکان برای تکمیل سطح است. حذف جعبه رنگ قرمز جفت خوب. شما فقط سه شانس برای رها کردن جعبه رنگ قرمز در غیر این صورت شما شکست. تنظیم مجدد برای شروع دوباره. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی

Puzzle Arcade Strategy BlocksBoxed