بازی بولینگ دختر لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نانسی استفاده می شود برای رفتن به بولینگ تقریبا هر آخر هفته با دوستان خود. او همیشه به نظر می رسد بسیار شگفت انگیز است و او توسط همه تحسین است. امروز او آماده برای antother روز بولینگ ویژه گرفتن و او نیاز به کمک شما. پس از چک کردن کمد لباس او و لباس های که دوست دارید را انتخاب کنید. ترکیب بیشتر از لباس و سعی کنید برای یک نگاه کامل او را مدل موهای زیبا و برخی از لوازم جانبی زیبا را! لذت بردن از بازی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWwwmonicomBowlingGirl