Bowbie شاهزاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

آنها می گویند که Bowbie یک شاهزاده خانم زیبا است. هر کس می خواهد تا او را ملاقات کند. برای انجام این کار، شما باید برای پاسخ به سه پرسش. آیا شما آماده برای به چالش؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlQuizzPrincessGirlsBowbie